0002

Paragrafi i prazan prostor

Ne znam zašto, ali  nepravilno razdvajanje paragrafa, veoma je prisutno kod mladih pisaca. Ovaj problem često primećujem u pisanoj korenspodenciji. To nije samo strukturalna greška, koja čitaocima otkriva da vam nedostaje dobro razumevanje jezičke konstrukcije i forme, već se time narušava čitljivost i publici otežava da usvoji i razume sadržaj

Pravila

Kada pišete na engleskom jeziku, potrebno je da iskoristite prazan prostor kako biste naznačili početak novog paragrafa.

Generalno, to se može postići:

a) Razmakom između paragrafa (web, mejl)

ili

b) Uvlačenjem početka novog paragrafa, počevši od drugog (štampa). Time se nećemo baviti

 

Ali nikad ne treba koristiti oba.

Paragrafi su osmišljeni da bi unapredili čitljivost sadržaja tako što će ga raščlaniti na logične i prostije celine. Ukoliko ne postoji vidljiva indikacija koja ukazuje na paragrafe, onda se anulira i svrha. Takođe, previše gust tekst bez ikakvih ”praznina” se vizuelno teško usvaja i težak je za čitanje.

Ovih pravila bi se trebalo pridržavati u sadržaju na webu, elektronskim knjigama, pisanoj korespondenciji, bilo da je reč o mejlu, beleškama ili korišćenju društvenih mreža; praktično, za sve što pišete.

Primer (web, mejl)

Na flauti se izvodi lepa i laka melodija koja priča o travi, drvetu i horizontu.

Diže se zavesa.

Ukazuje se kuća trgovačkog putnika. Iza nje naziremo uglaste oblike tornjeva, koji je okupiraju sa svih strana. Na kuću i prednji deo pozornice pada samo plavičasta nebeska svetlost, a okolni predeo daje razbuktali odsjaj narandžaste boje. Kada se pojača osvetljenje, vidimo masivne svodove stambenih zgrada oko male, trošne kuće. Kao da se neka dremljiva atmosfera budi iz sna stvarnosti. Kuhinja, koja je u sredini, izgleda dovoljno otvorena, jer se tamo nalazi kuhinji nameštaj: sto sa tri police i frižider. Osim toga, nema više ničega. U pozadini kuhinje nalazi se ulaz koji vodi u trpezariju. Na desnoj strani kuhinje, na podijumu uzdignutom dve stope, nalazi se spavaća soba u kojoj se nalazi samo mesingani krevet i obična stolica. Na polici iznad kreveta postavljen je srebrni atletski trofej. Prozor sa strane otvara se prema stambenom bloku.

Iza kuhinje, na podijumu uzdignutom šest i po stopa, smeštena je dečija soba, koja se jedva nazire. Nejasno se vide oba kreveta, a pozadi se nalazi mansardni prozor. Na levoj strani su stepenice, koje iz kuhinje vode do dečije sobe.

Celokupni dekor je potpuno, ili na nekim mestima, delimično providan. Konture krova su jednodimenzionalne. Ispod i iznad krova vide se stambeni blokovi. Ispod kuće je prostor koji se proteže iznad prednjeg dela pozornice i orkestra. Taj istureni deo služi kao dvorište, a i mesto na koje se odigravaju sve Vilijeve imaginacije, kao i scene u gradu. Kad god se radnja dešava u sadašnjosti, glumci vode računa o zamišljenim zidovima, nastojeći da ulaze u kuću samo kroz vrata na levoj strani. Ali u scenama koje su se desile u prošlosti, te prepreke se ruše i glumci ulaze u sobu ili je napuštaju prolazeći kroz zid u prednji deo pozornice. (1)

Pogrešno

Na flauti se izvodi lepa i laka melodija koja priča o travi, drvetu i horizontu. Diže se zavesa. Ukazuje se kuća trgovačkog putnika. Iza nje naziremo uglaste oblike tornjeva, koji je okupiraju sa svih strana. Na kuću i prednji deo pozornice pada samo plavičasta nebeska svetlost, a okolni predeo daje razbuktali odsjaj narandžaste boje. Kada se pojača osvetljenje, vidimo masivne svodove stambenih zgrada oko male, trošne kuće. Kao da se neka dremljiva atmosfera budi iz sna stvarnosti. Kuhinja, koja je u sredini, izgleda dovoljno otvorena, jer se tamo nalazi kuhinji nameštaj: sto sa tri police i frižider. Osim toga, nema više ničega. U pozadini kuhinje nalazi se ulaz koji vodi u trpezariju. Na desnoj strani kuhinje, na podijumu uzdignutom dve stope, nalazi se spavaća soba u kojoj se nalazi samo mesingani krevet i obična stolica. Na polici iznad kreveta postavljen je srebrni atletski trofej. Prozor sa strane otvara se prema stambenom bloku.
Iza kuhinje, na podijumu uzdignutom šest i po stopa, smeštena je dečija soba, koja se jedva nazire. Nejasno se vide oba kreveta, a pozadi se nalazi mansardni prozor. Na levoj strani su stepenice, koje iz kuhinje vode do dečije sobe.
Celokupni dekor je potpuno, ili na nekim mestima, delimično providan. Konture krova su jednodimenzionalne. Ispod i iznad krova vide se stambeni blokovi. Ispod kuće je prostor koji se proteže iznad prednjeg dela pozornice i orkestra. Taj istureni deo služi kao dvorište, a i mesto na koje se odigravaju sve Vilijeve imaginacije, kao i scene u gradu. Kad god se radnja dešava u sadašnjosti, glumci vode računa o zamišljenim zidovima, nastojeći da ulaze u kuću samo kroz vrata na levoj strani. Ali u scenama koje su se desile u prošlosti, te prepreke se ruše i glumci ulaze u sobu ili je napuštaju prolazeći kroz zid u prednji deo pozornice.

(1) Smrt trgovačkog putnika, A. Miller

 

Originalni članak pročitajte ovde.

Tags: No tags
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *