JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU

Developing opportunities for IT SMEs in Southwest Serbia“ (Razvijanje mogućnosti za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u IT oblasti u jugozapadnoj Srbiji)

Projekat „ Developing opportunities for IT SMEs in Southwest Serbia“ (u daljem tekstu: Projekat) realizuje Centar NIT (dalje: Centar). Ovaj projekat finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus.

Ciljevi projekta
Opšti cilj Projekta je ostvarivanje povećane konkurentnosti i otpornosti IT MSP i njihova sposobnost da se oporave od negativnog uticaja COVID-19 kroz podršku koju pruža Centar NIT.
Specifični cilj Projekta je povećano tržišno učešće podržanih IT MSP i njihova sposobnost da predstave i objasne svoje proizvode domaćim i stranim klijentima, kao i potencijalnim investitorima.

Realizacija projekta

Projekat će biti realizovan kroz sledeće korake:

1. Selekcija kandidata koji se prijave na Javni poziv i podnesu adekvatnu dokumentaciju vršiće se u skladu sa ustanovljenom procedurom i po unapred definisanim kriterijumima.

2. Svi izabrani kandidati pohađaće četiri treninga, svaki trening sa po osam radionica. Treninzi imaju za cilj da pomognu učesnicima da razviju digitalne sadržaje, adekvatno primene komponenete marketing miksa, razviju potencijale za traženje izvora finansiranja i da razviju komunikacione kanale. Nakon završenih treninga svi polaznici dobijaju sertifikate o učešću. Treninzi za odabrane korisnike biće organizovani u prostorijama Centra.
Treninzi su u funkciji razvoja tržišnih potencijala MSP i preduzetnika u oblasti IT I to:

a. Trening program za razvoj digitalnog sadržaja
b. Trening program digitalnog marketinga IT proizvoda
c. Trening program o potencijalnim izvorima finansiranja i pripreme projekata za investiranje
d. Trening program iz oblasti poslovne komunikacije.

3. U toku treninga formiraće se timovi od 8 članova iz najmanje različitih privredna subjekta.
4. Svaki od timova će koncepte koji se obrađuju primeniti na svojim poslovnim procesima..
5. Završni događaj projekta biće Dodela sertifikata i događaj prezentacije iskustava polaznika o naučenom u radionicama.

Indikativni vremenski okvir
Javni poziv će biti otvoren do ponedeljka, 2.jula 2022. godine.
Rezultati javnog poziva biće objavljeni do 30. jula kada će biti objavljeni i tačni termini održavanja treninga. Trenizi će se realizovati nakon zatvaranja javnog poziva i selekcije kandidata u terminima koji će biti dostavljeni polaznicima.

Ciljna grupa i uslovi za učešće
Projekat je namenjen malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima iz oblasti primene IT koji žele da unaprede svoje poslovanje u četiri ključne oblasti obuhvaćene treninzima.

Pravo učešća imaju mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici osnovani do dana zatvaranja Javnog poziva, registrovani za obavljanje IT i srodnih delatnosti, osnovani na teritoriji Novog Pazara, Tutina, Sjenice, Raške, Nove Varoši, Priboja i Prijepolja.
Firme kandidati mogu biti iz IT industrije (ITa i srodnih oblasti kod kojih je kvalitet poslovanja zasnovan na adekvatnoj primeni ITa).

Centar će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocene ili selekcije utvrdi da je Podnosilac prijave:

dao nepotpune i neistinite informacije ili nije dao sve potrebne informacije koje je Centar zahtevao, a koje predstavljaju uslov za učešće na Javnom pozivu.

Podnosioci prijava mogu da prijave jednu, dve ili tri osobu za učestvovanje u projektu.

Način prijavljivanja:

Prijava za učešće u projektu vrši se popunjavanjem formulara koji se nalazi na sajtu Centra u okviru i Javnog poziva. Popunjen formular dostavlja se na adresu Centar NIT, Osmana Dervišnurovića 33, 36300 Novi Pazar lično ili poštom sa naznakom „Javni poziv za učešće u projektu “ ili elektronski na e mail: [email protected]
Centar zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave.

Procedura sprovođenja

Centar utvrđuje kriterijume, formular, kao i mehanizme za praćenje i kontrolu implementacije.

Centar raspisuje Javni poziv za učešće. Javni poziv sadrži informacije o projektu: podatke o vrsti podrške, uslove za podnošenje prijave, način podnošenja prijave, postupak i način ocenjivanja.

Prijava za učešće u projektu vrši se popunjavanjem formulara sa linka: https://forms.gle/xPbJUsvuNyjYTUHD8
Evaluacija prijava vrši se na osnovu definisanih kriterijuma:

  1. Delatnost
  2. Broj zaposlenih
  3. Tržišna orijentacija

Direktor Centra rešenjem obrazuje Komisiju koju čine zaposleni Centra. Komisija vrši proveru formalne ispravnosti podnetih prijava, razmatra prispele prijave, pregleda, ocenjuje, boduje i selektuje prijave prema utvrđenim kriterijumima.

Sastavni deo dokumentacije:

  1. Tekst javnog poziva
  2. Prijavni formular
  3. Kriterijumi za ocenjivanje prijava
Tags: No tags
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *