IT Camp - Serbia 2022

U okviru projekta ”Digitalizacija Srbije” Regionalni inovacioni startap Centar Novi Pazar dobio je mogućnost sprovođenja intenzivne škole programiranja ”IT Camp – Serbia 2022” gde će 12 kompanija, koje spadaju u najveće u Srbiji, finansirati obuku za svoje potencijalne zaposlene.

Kako u Srbiji trenutno nedostaje negde oko 10.000 programera, IT kompanije su rešile da krenu korak ka svojim zaposlenim i da, u situaciji kada nema dovoljno ponude na tržištu rada, sami pomognu potencijalnim kandidatima da razviju svoje sposobnosti i kapacitete kako bi mogli da se uključe u proces rada.

Kurs je za sve kandidate potpuno besplatan, od kandidata se zahteva redovno prisustvo i rad na projektima.

Kurs je kreiran iz tri celine od po 10 sedmica, nakon svake pređene celine kandidati imaju intervjue sa HR menadžerima iz IT kompanija kako bi videli koliko su naučili.

Ovo je izuzetna prilika za mlade i kreativne ljude iz Novog Pazara i okolnih opština da razviju svoje kapacitete i uđu u svet programera gde je rad konforan i gde su zagarantovana visoka primanja.

- kazao je za Dnevnik RTV Novi Pazar koordinator RISC-a prof. dr Šemsudin Plojović.

Struktura ITCamp - Serbia 2022

IT CAMP – Serbia 2021  pordazumeva tri ciklusa od po 10 radnih sedmica. Radi se 4 sedmice pa sedmica pauze i test, četiri sedmice pa sedmica pauze i test i još dve sedmice i test na kraju ciklusa.

Časovi se organizuju tri puta sedmično

Prvi ciklus obrađuje HTML, CSS i JavaScript, drugi ciklus je React JS framework a treći ciklus je rad na postojećem projektu. Osim programiranja polaznici uče i rad na alatima za kolaboraciju, koriste GitHub i imaju radionice za razvoj softskil potencijala. 

Tabelarni prikaz obrađenog sadržaja na kursu:

Prvi ciklus – 10 sedmica

Drugi ciklus – 10 sedmica

Treći ciklus – 10 sedmica

 

HTML Tutorial

HTML Introduction

HTML Forms

HTML Graphics

HTML Media

HTML APIs

HTML Examples

HTML References

 

CSS Tutorial

CSS Introduction

CSS Advanced

CSS Responsive

CSS Grid

CSS SASS

CSS Examples

CSS References

CSS Browser Support

 

JavaScript Tutorial

JS Introduction

JS Versions

JS Objects

JS Functions

JS Classes

JS Async

JS HTML DOM

JS Browser BOM

JS Web APIs

JS AJAX

JS JSON

JS vs jQuery

JS Examples

JS References

 

React
JS Tutorial I

Overview

Environment Setup

ReactJS – JSX

ReactJS – Components

ReactJS – State

ReactJS – Props Overview

ReactJS – Props Validation

ReactJS – Component API

ReactJS – Component Life Cycle

ReactJS – Forms

ReactJS – Events

ReactJS – Refs

ReactJS – Keys

ReactJS – Router

ReactJS – Flux concept

ReactJS – Using Flux

ReactJS – Animations

ReactJS – Higher order Components

ReactJS – Best Practices

 

ReactJS
– Useful Resources

ReactJS Useful Resources

ReactJS – Quick Guide ReactJS –
Discussion

 

Selected
Reading

UPSC IAS Exams Notes

Developer’s Best Practices

Questions and Answers

Effective Resume Writing

HR Interview Questions

Computer Glossary

Who is Who

Rad na projektu

Polaznici se priključuju jednom od
timova u okviru RISC Novi Pazar ili u nekoj od kompanija koje učestvuju u organizaciji
kursa.

Rad na projektu podrazumeva aktivnije
bavljenje web developmentom i rad na FrontEndu aktivne aplikacije.

 

Polaznici IT Camp - Serbia 2022

Grupa 1

Ramiz šabović

Ertan Muslić

Kemal Šaćirović

Riad Torbić

Aiša Nicević

Samil Plojović

Nikola Matković

Edin Kolašinac

Ahmed Šusterac

Abit Čmajčanin

Ajša Alibašić

Mirza Salković

Irfan Ugljanin

Šemsudin Plojović

Grupa 2

Jusuf Tahirović

Hasan Bralić

Imad Midović

Džemil Karišik

Sara Saračević

Medin Avdović

Eldin Hasanović

Taid Grišević

Merjem Hadžijašarević

Hana Krlić

Grupa 3

Kadir Nurković

Faris Ćorić

Ismail Smajović

Ismail Balić

Sabina Jahovic

Imran Zukorlić

Dzenan Košuta

Hamza Belovođanin

Edin Zahitović

Senad Đerlek

Amina Gusinjac

Denis Mahmutović

Aldin Halilović

Grupa 4

Berin Medagić

Anel Dragolovčanin

Kemal Plojović

Džejlan Habibović

Emina Smailović

Ammar Dolovac

Abida Ganić Ličina

Anastasija Vuković

Enesa Gudžević

Grupa 5

Džemaludin Oraovčanin

Amina Daglar

Dželal Dupljak

Marko Radisavljević

Snežana Popović

Seid Jašarević

Tarik Alivodić

Vahid Đakovac

Adi Lončarić

Kebir Mavrić

Đuneit Lončarić

Polaznici IT Camp - Serbia 2021

Grupa 1

Mušović Demir

Fatma Arifović

Dalila Smailović

Jana Jolović

Marko Kulundžić

Plojović Hana

Džejlana Radončić

Ajša Beširović

Ervin Kačar

Grupa 2

Daris Hodzić

Dzejlan Redžepefendić

Fahrudin Mustafić

Arijan Lakota

Atija Ljajić

Daver Hadžifejzović

Izudin Mavrić

Emin Škrijelj

Armin Ljajić

Ivan Slavković

Davud Avdović

Grupa 3

Elmedin Mustafić

Sead Karišik

Muhamed Sadović

Mustafa Rebronja

Tarik Curić

Faris Bektašević

Džemal Kovačević

Naila Zukanović

Amel Beganović

Belma Maljanović

Dženis Aličković

Nenad Glođović

Jasmin Maljevac

Adis Numanović

Grupa 4

Umejr Zukorlić

Hamza Gorčević

Samid Numanovic

Hamed Numanović

furkan bejtović

Grupa 5

Omer Biševac

Hamza Plojović

Nedim Batilović

Hamza Papić

Emin Hamzagić

Haris Gorčević

Grupa 6

Medžid Jašarović

Damir Smajović

Jasmin Mujezinovic

Vahid Gašanin

Hivzo Bektović

Alija Avdović

Denis Kecap

Enes Daca

Grupa 7

Daris Mavrić

Fatih Lukarčanin

Mirza Zahirović

Abdulah Eminović

Zakir Medjugorac

Amin Salković

Velid Dzemić

Lamija Nicević

Petar Vučinić

Ena Halilović

Grupa 8

Meris Zečić

Adem Ugljanin

Tarik Ibrahimović

Peđa Lončarević

Miljan Ćosović

Filip Ratković

Amir Ukić

Munevera Plojović

Amina Jusufović

Emina Mustafić

Elma Plojović

Šejla Čalaković

Shopping Basket