IT Camp - Serbia 2022

U okviru projekta ”Digitalizacija Srbije” Regionalni inovacioni startap Centar Novi Pazar dobio je mogućnost sprovođenja intenzivne škole programiranja ”IT Camp – Serbia 2022” gde će 12 kompanija, koje spadaju u najveće u Srbiji, finansirati obuku za svoje potencijalne zaposlene.

Kako u Srbiji trenutno nedostaje negde oko 10.000 programera, IT kompanije su rešile da krenu korak ka svojim zaposlenim i da, u situaciji kada nema dovoljno ponude na tržištu rada, sami pomognu potencijalnim kandidatima da razviju svoje sposobnosti i kapacitete kako bi mogli da se uključe u proces rada.

Kurs je za sve kandidate potpuno besplatan, od kandidata se zahteva redovno prisustvo i rad na projektima.

Kurs je kreiran iz tri celine od po 10 sedmica, nakon svake pređene celine kandidati imaju intervjue sa HR menadžerima iz IT kompanija kako bi videli koliko su naučili.

Ovo je izuzetna prilika za mlade i kreativne ljude iz Novog Pazara i okolnih opština da razviju svoje kapacitete i uđu u svet programera gde je rad konforan i gde su zagarantovana visoka primanja.

- kazao je za Dnevnik RTV Novi Pazar koordinator RISC-a prof. dr Šemsudin Plojović.

Struktura ITCamp - Serbia 2022

IT CAMP – Serbia 2021  pordazumeva tri ciklusa od po 10 radnih sedmica. Radi se 4 sedmice pa sedmica pauze i test, četiri sedmice pa sedmica pauze i test i još dve sedmice i test na kraju ciklusa.

Časovi se organizuju tri puta sedmično

Prvi ciklus obrađuje HTML, CSS i JavaScript, drugi ciklus je React JS framework a treći ciklus je rad na postojećem projektu. Osim programiranja polaznici uče i rad na alatima za kolaboraciju, koriste GitHub i imaju radionice za razvoj softskil potencijala. 

Tabelarni prikaz obrađenog sadržaja na kursu:

Prvi ciklus – 10 sedmica

Drugi ciklus – 10 sedmica

Treći ciklus – 10 sedmica

 

HTML Tutorial

HTML Introduction

HTML Forms

HTML Graphics

HTML Media

HTML APIs

HTML Examples

HTML References

 

CSS Tutorial

CSS Introduction

CSS Advanced

CSS Responsive

CSS Grid

CSS SASS

CSS Examples

CSS References

CSS Browser Support

 

JavaScript Tutorial

JS Introduction

JS Versions

JS Objects

JS Functions

JS Classes

JS Async

JS HTML DOM

JS Browser BOM

JS Web APIs

JS AJAX

JS JSON

JS vs jQuery

JS Examples

JS References

 

React
JS Tutorial I

Overview

Environment Setup

ReactJS – JSX

ReactJS – Components

ReactJS – State

ReactJS – Props Overview

ReactJS – Props Validation

ReactJS – Component API

ReactJS – Component Life Cycle

ReactJS – Forms

ReactJS – Events

ReactJS – Refs

ReactJS – Keys

ReactJS – Router

ReactJS – Flux concept

ReactJS – Using Flux

ReactJS – Animations

ReactJS – Higher order Components

ReactJS – Best Practices

 

ReactJS
– Useful Resources

ReactJS Useful Resources

ReactJS – Quick Guide ReactJS –
Discussion

 

Selected
Reading

UPSC IAS Exams Notes

Developer’s Best Practices

Questions and Answers

Effective Resume Writing

HR Interview Questions

Computer Glossary

Who is Who

Rad na projektu

Polaznici se priključuju jednom od
timova u okviru RISC Novi Pazar ili u nekoj od kompanija koje učestvuju u organizaciji
kursa.

Rad na projektu podrazumeva aktivnije
bavljenje web developmentom i rad na FrontEndu aktivne aplikacije.

 

Polaznici IT Camp - Serbia 2022

Polaznici IT Camp - Serbia 2021

Shopping Basket