IT Camp - Serbia 2022

U okviru projekta ”Digitalizacija Srbije” Regionalni inovacioni startap Centar Novi Pazar dobio je mogućnost sprovođenja intenzivne škole programiranja ”IT Camp – Serbia 2023” gde će 12 kompanija, koje spadaju u najveće u Srbiji, finansirati obuku za svoje potencijalne zaposlene.

Kako u Srbiji trenutno nedostaje negde oko 10.000 programera, IT kompanije su rešile da krenu korak ka svojim zaposlenim i da, u situaciji kada nema dovoljno ponude na tržištu rada, sami pomognu potencijalnim kandidatima da razviju svoje sposobnosti i kapacitete kako bi mogli da se uključe u proces rada.

Ovo je izuzetna prilika za mlade i kreativne ljude iz Novog Pazara i okolnih opština da razviju svoje kapacitete i uđu u svet programera gde je rad konforan i gde su zagarantovana visoka primanja.

- kazao je za Dnevnik RTV Novi Pazar koordinator RISC-a prof. dr Šemsudin Plojović.

Struktura ITCamp - Serbia 2023

IT CAMP – Serbia 2023 pordazumeva četiri ciklusa od po 10 radnih sedmica. Radi se 4 sedmice pa sedmica pauze i test, četiri sedmice pa sedmica pauze i test i još dve sedmice i test na kraju ciklusa.

Časovi se organizuju tri puta sedmično

Prvi ciklus obrađuje HTML, CSS i osnove JavaScript-a, drugi ciklus je dalje izučavanje JavaScript-a, treći ciklus obrađuje JavaScript framework-e za frontend, backend i mobilne aplikacije ( React.JS, Node.JS i React Native ) i rad na portfolio projektima. Četvrti ciklus je rad u timu na projektima CentarNIT ili partnerskih IT kompanija. Tokom trećeg i četvrtog ciklusa će se organizovati dodatne obuke u oblasti soft skills ( poslovna komunikacija, UI/UX dizajn, CV-a, portfolio web-sajta, razvoj profila na poslovnim i profesionalnim mrežama, kao i rad sa alatima za kolaboraciju i timski rad.

Plan rada na ITCamp-u je prikazan u nastavku;

                                                                                      

IV Cycle

          Work on the project Attendees joint one of the teams within RISC Novi Pazar or in one of the companies participating in the                          organization course.


                                                                                  

III Cycle

    React, Node JS, React Native + projects for portfolio

     ( Soft skills: Teamwork, CV, UI/UX, Negotiation, Preparation for the interview )

 

                                                                                            

II Cycle

    JavaScript course

     JS Introduction, Objects, Functions, Classes,  Async, HTML DOM, Browser Bom, Web APIs

 

                                                                                            

I Cycle

HTML, CSS, JavaScript basics

 

Polaznici IT Camp - Serbia 2022

Polaznici IT Camp - Serbia 2021

Shopping Basket