ASP.Net Basics and applications

Karakteristika Windows aplikacija je bogat grafički korisnički interfejs (GUI). Windows aplikacije se sastoje od jedne ili više formi na kojima se nalaze kontrole (na primer, dugmad, labele(natpisi), combobox, listbox, edit polja, itd.). Svaka forma i kontrola ima sposobnost prihvatanja odgovarajućih događaja koje proizvodi korisnik (npr klik levim tasterom miša ili samo klik, dupli levi klik (dupli klik levim tasterom miša), desni klik, prevlačenje miša preko kontrole itd) ili pak sam sistem tako da   korišćenje jedne windows aplikacije svodi na komunikaciju sa korisnikom prepoznavanjem akcija korisnika i generisanjem odgovarajućeg odziva.

Sve akcije se jednim imenom nazivaju događajima (engl. events) tako da se ovakav način programiranja sreće i pod nazivom programiranje upravljano događajima. Ovaj vid programiranja se zbog ove karakteristike odlikuje i drugačijim pristupom u razvoju aplikacije u odnosu na npr. proceduralno programiranje. Naime, najpre se generiše izgled korisničkog interfejsa a zatim se određuju događaji za pojedine forme i kontrole na koje će sistem da reaguje tj. da da neki odziv. Na kraju se za svaki događaj piše odgovarajuća funkcija kojom se definiše odziv aplikacije na neku akciju korisnika

5.0 (46 ocena)
5/5

Na ovom kursu ćete naučiti:

Phase I – work in time, work with original control

 • Git –  Branching and Merging, Using in organization
 • TFS – Work with TFS, Differences from Git
 • Team organization – Agile Methodology, Sprints, How to Organize Development
 • Project Planning BPMN and UML Seed, Software Planning
 • Working on a project – Using the knowledge gained so far to develop a real-world application
 • Renovations If you needed, go through first phase again

Phase II – ASP.NET

 • Working on a project – In Phase II, as time, students will gain some independence in the work, and continue to work on the project and in addition, we learn new technologies
 • ASP.NET – Blazor Introduction to ASP.NET server blazer, client. Project structure
 • HTML and CSS – Introduction to HTML and CSS describing how our application will look like
 • SignalR – Communication between server and client via RPC, hubs
 • EF core – Bases in blazer, differences from EF that normally use

Phase III

 • Working on a project – Development continues throughout the course
 • Validation – Data validation within ASP.NET.
 • API – Use the API to facilitate programming. Facebook, Google and many more offer us
 • to leverage their technologies, learn how to work
 • Advanced Blazor – MVC, MVVM, models based on Blazor Application

Na ovom kursu ćete naučiti:

Phase I – work in time, work with original control

 • Git –  Branching and Merging, Using in organization
 • TFS – Work with TFS, Differences from Git
 • Team organization – Agile Methodology, Sprints, How to Organize Development
 • Project Planning BPMN and UML Seed, Software Planning
 • Working on a project – Using the knowledge gained so far to develop a real-world application
 • Renovations If you needed, go through first phase again

Phase II – ASP.NET

 • Working on a project – In Phase II, as time, students will gain some independence in the work, and continue to work on the project and in addition, we learn new technologies
 • ASP.NET – Blazor Introduction to ASP.NET server blazer, client. Project structure
 • HTML and CSS – Introduction to HTML and CSS describing how our application will look like
 • SignalR – Communication between server and client via RPC, hubs
 • EF core – Bases in blazer, differences from EF that normally use

Dugogodišnji programer — @Centar NIT

Istaknuto o kursu

*Napomena:

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za samostalno kreiranje, konfigurisanje i objavljivanje Microsoft Web aplikacija pomoću tehnologije ASP.NET Core.

Polaznik će nakon savladanog gradiva kursa moći detaljno da objasni MVC softverski okvir, generalno i u kontekstu ASP.NET Core aplikacije, kao i koncept dependency injectiona. Takođe, biće u stanju da kreira i objavi sopstvenu ASP.NET Core aplikaciju, na različitim platformama. 

Naši polaznici

“Autumn coding school 2019” - ASP.Net Basics and Applications

Dragan

Pepic

Velika nam je čast predstaviti Vam vrsnog stručnjaka za IT i programiranje – Dragan Pepic. Centar NIT se trudi pre svega da okupi dobre ljude, ljude od poverenja, bez obzira koga poslali na kursu da li ćerku, sina, suprugu, dobiće pre svega poštovanje a i veliko znanje koje će im profesor Dragan preneti i gde će naučiti da programiraju i od toga zarađuju.